NỘI DUNG

Kamen Rider Reiwa: The First Generation là bộ phim crossover giữa Kamen Rider Zero-One và Kamen Rider Zi-O. Là bộ phim thư tư trong chuỗi phim Generations. Ra rạp ngày 21/12/2019

Kamen Rider Reiwa – The First Generation

DIỄN VIÊN

Kamen Rider Zero-OneAruto Hiden
Kamen Rider Zerozero-One
Kamen Rider Vulcan
Isamu Fuwa
Kamen Rider Valkyrie
Yua Yaiba
Kamen Rider Ichi-Gata
Soreo Hiden
Kamen Rider Zi-O
Sougo Tokiwa
Kamen Rider Geiz
Geiz Myokoin
Kamen Rider Woz
Black Woz
Kamen Rider Tsukuyomi
Tsukuyomi

TẢI PHIM & XEM ONLINE

XEM ONLINE

Kamen Rider Reiwa – The First Generation - TẠI ĐÂY

TẢI PHIM

TÊNSERVER DOWNLOAD
Kamen Rider Reiwa: The First Generation

BÌNH LUẬN